Klimaforandringer og solen

Når vi nu ved, at vi skal gøre mere for at bekæmpe klimaforandringerne, så bør vi være opmærksomme på, at der findes naturlige og unaturlige måder at gøre det på. En af de klimaforandringer, vi har oplevet i de sidste par år, er ekstrem hede. Det har ført til store skovbrande. Det har ført til, at mange mennesker har fået hedeslag, fordi der måske ikke har været solafskærmning på deres arbejdsplads og heden derfor er blevet for stor. I mange bygninger har vi i mange år garderet os imod hede ved at bruge airconditions. Airconditions bruger strøm, som de fleste steder i verden bliver produceret af fossile brændstoffer, hvilket giver et meget stort CO2 udslip.

Temperaturen

Vi kunne gøre meget for at sænke temperaturen i og uden for byernes bygninger ved at bruge naturlig solafskærmning. Det kan fx være i form af mere beplantning med grønne træer på gader, torve og ved store vægge.

Forsøg fra England har vist, at med naturlig solafskærmning er det muligt at sænke temperaturen med op til 3 graders celsius. Det er tankevækkende. Naturligvis er der tale om små områder, som kan opnå den lavere temperatur. Men 3 graders varme mindre er absolut mærkbar. Et eksempel på en by, som faktisk har gjort det til et af dens kendetegn, at den benytter naturlig solafskærmning, er Malmø i Sverige. Her kan du fx finde parkeringshuse og store kontorbygninger, der er dækket med beplantning.

Indvendig afskærmning

Forestil dig en kombination af beplantning på ydervægge og gardiner og indvendig solafskærming som her https://a10.dk/solafskaermning/indvendig/ inde på kontoret. Det behøver ikke at være hverken dyrt eller grimt. Det kan give et bedre indeklima for alle, der arbejder i bygningen – og helt sikkert vil der være færre tilfælde af ildebefindende på de meget varme dage.

Ok, du vil måske sige, at det alligevel er svært at etablere sådan en politik, hvor flere planter skal ind i bybilledet. De skal vandes og passes. Ja, men vi har faktisk gode systemer til opsamling og opbevaring af regnvand. Og at vi får flere gartnere i arbejde, er da ikke dårligt.

Så ja, jeg vil klart anbefale, at mange flere fagfolk inden for byplanlægning og byggerier får mere viden om hvilke former for solafskærmning, der findes og fungerer. Det kræver måske en investering her og nu. Men på den længere bane vil det kunne betale sig.

Gardiner og anden solafskærming

Der findes mange leverandører af tekniske former for solafskærmning og gardiner, som ved alt om, hvordan de bruges mest effektivt. De ved også, hvordan de enkelte produkter er blevet produceret, og kan give information om det. Tal med dem om det, hvis du står med en stor opgave. Fx indretning af store kontorrum i en stor bygning. Du får mest for pengene, hvis du gør det. Du bør nemlig ikke kun tænke på her-og-nu-omkostningerne. Du bør tænke på fremtidige omkostninger. Fx kan de gardiner, du vil installere indgå i genbrug på et senere tidspunkt? Er det tilstrækkeligt med udvendig solafskærmning? Måske skal der mere til. Det er altid fornuftigt at spørge fagfolk. De har både erfaringen, og de sørger for at vide alt om nye produkter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *